Projeler

Devam Etmekte Olan Projeler

  • Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması, TÜBİTAK projesi, 108E249
  • Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification, AB 7. Çerçeve Projesi, PIRG-GA-2008-230903